Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Srebrna Szkoła 2013 Srebrna Szkoła 2014 Złota Szkoła 2015 Złota Szkoła 2016 Złota Szkoła 2017
Odwiedź nas na facebooku

Projekty unijne

TECHNIK INFORMATYK W PRAKTYCE

W październiku 2017 roku ruszyła rekrutacja do projektu "TECHNIK INFORMATYK W PRAKTYCE". Projekt skierowany jest do uczniów 2-4 klas Technikum informatycznego Szczecińskiego Collegium Informatycznego SCI. W ramach projektu uczestnicy (60 osób) wezmą udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym indywidualnym i grupowym, specjalistycznych szkoleniach informatycznych i stażach zawodowych.

Jeśli chodzi o udział w specjalistycznych szkoleniach informatycznych każdy uczestnik będzie mógł zdecydować się na jedną z opcji:

 1. Szkolenie Cisco IT Essentials - autoryzowane szkolenie przygotowujące do zdawania egzaminu certyfikacyjnego CompTIA IT Fundamentals (60 godzin)
  +
  Szkolenie C, C++ - przygotowujące do zdania egzaminu zewnętrznego CPA (70 godzin)
 2. Szkolenie C, C++ - przygotowujące do zdania egzaminu zewnętrznego CPA (70 godzin)
 3. Szkolenie Cisco ICND1 - kończące się certyfikatem CCENT® (140 godzin)

W ramach projektu sfinansowane zostaną koszty szkoleń, jak i koszty udziału uczestników w egzaminach zewnętrznych po zakończeniu szkoleń w ramach projektu.


"APKI++"

W styczniu 2017 roku nasza szkoła przystąpiła do projektu „Apki++” realizowanego przez Fundację Media 3.0, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Formy wsparcia w ramach projektu:

 • wsparcie mentorskie dla nauczycieli oraz uczniów online (poprzez e-mail  - dla nauczycieli, poprzez forum.apki.org - dla nauczycieli i uczniów)
 • dostęp do indywidualnego panelu platformy apki.org pozwalającego na indywidualną pracę z uczniem lub grupą uczniów (tworzenie indywidualnych interaktywnych zadań, etc.)
 • możliwość wzięcia udziału w hackathonach online dla uczniów szkół z możliwością otrzymania nagrody rzeczowej
 • możliwość wzięcia udziału w webinariach online ze specjalistami.

ICT (B)usiness to (2) (E)ducation

W 2012 roku wraz z Technoparkiem Pomerania realizowaliśmy projekt pn. "ICT (B)usiness to (2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy". Celem projektu było zbliżenie programów nauczania informatycznych szkół zawodowych do potrzeb pracodawców, przeszkolenie nauczycieli z najnowszych i najpopularniejszych języków programowania oraz stworzenie nowego modelu współpracy pomiędzy nauczycielami a pracodawcami.


Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Srebrna Szkoła 2015

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018".

Akademia Cisco

Projekty unijne

Partnerzy